Добре дошъл, гост ! [ Регистрация | Вход

Общи условия

Общи условия за ползване на уебсайта „Топпазар”

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Toppazar.com от една страна и лицата – ползватели на услугите на сайта www.toppazar.com.

Моля, преди да предприемете каквито и да е действия, прочетете внимателно общите условия и правилата за ползване на сайта.

 

 1. Общи условия

Общите и останалите условия, описани в това споразумение, важат за всички потребители на „Топпазар”.

Информацията съдържаща се в „Топпазар”, включително всички текстове и изображения са защитени от закона за авторското право и сродните му права. Всяко използване на каквито и да било част от съдържанието на „Топпазар”, без съгласието и писменото одобрение на представляващите сайта, е забранено и ще бъде преследвано от закона.

Сайтът си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време без предизвестие, като публикува допълненията и измененията в сайта.

Сайтът не носи никаква отговорност за условия на покупко-продажба, доставка и други уговорки, които се осъществяват между потребителите.

Дефиниции: „Топпазар” представлява свободно достъпен виртуален информационен ресурс, който дава възможност на частни лица и фирми да публикуват обяви с цел, търсене, предлагане или замяна или дарение на нови или използвани стоки и различни услуги. За краткост по-долу в документа „Топпазар”може да бъде наричан „сайта”. Потребител е всяко лице, което се е регистрирало в сайта и публикувало обяви, което използва услугите, предоставени от сайта.

2. Права и задължения на потребителя

Потребителят се съгласява с условията за ползване, като попълва формуляра за регистрация или публикува обява.

Потребителят има право на достъп до обявите, личната и информацията за контакти, която е въвел, както и право на възможност за корекция.

Потребителите на сайтът се съгласяват, че сайтът не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните от тях обяви.

При качване на снимки, потребителите се задължават, те да отговарят на предмета (услугата) на обявата.

Всеки потребител декларира, че е съгласен цялата информация въведена от него в сайта, извън изрично посочената, да бъдат достъпни за останалите потребители.

Информация, идентифицираща конкретен потребител и съдържаща се в базата данни на сайта, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от упълномощените органи в съответствие с българското законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.

Потребителят се съгласява:

• Да не публикува обяви, които по някакъв начин нарушават закона

• Да не агитира към расова, полова или етническа дискриминация

• Да не публикува едносрични и повтарящи се обяви, коментари, текстове, снимки, видео материали.

3. Правила за публикуване на обяви

Всеки един потребител има право да публикува безплатно неограничен брой обяви при условие, че информацията предоставена от потребителя, отговаря на условията описани в този документ.

Потребителите се задължават да публикуват вярна и максимално точна и подробна информация за предлаганата от тях стока/услуга в обявата.

Потребители се задължават да поддържат информацията въведена от тях актуална и при промяна в условията на обявата, да я актуализират своевременно в сайта.

В сайта е забранено публикуването на:

• обяви, написани изцяло (заглавие и/или описание) с главни букви

• обяви с латински букви

• повтарящи се обяви

• фалшиви и заблуждаващи обяви

• обяви, съдържащи импулсни телефони

• с порнографски, педофилски или други забранени от законодателството в Република България текстове, снимки и видео материали.

При нарушаване на тези условия или по своя преценка, сайтът си запазва правото да изтрива неподходящите обяви, както и да ограничава временно или за постоянно, достъпа на авторите им.

4. Права и задължения на сайта

Сайтът не се задължава и няма обективна възможност да проверява, каквато и да било информация въведена от потребителите му, включително снимков материал и не носи отговорност за въведеното от потребителите съдържание.

Сайтът и неговите администратори имат право да закрият и/или изтрият, ограничат достъпа до информация, услуги или профил на произволен потребител/и по своя преценка и без право на преразглеждане при нарушаване на настоящите условия.

Сайтът и неговите администратори имат право да извършват всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от упълномощените органи или има достатъчно основания да счита, че потребителят е нарушил Общите условия.

Сайтът има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите (обявите и останалите функционалности) , без предварително да известява потребителите затова.

Сайтът има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява и т.н. всякакви рекламни материали и съобщения на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Сайтът не носи отговорност за щети, възникнали, заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това – технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Сайтът не носи отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на въведена информация.

Сайтът има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители.

„Топпазар“ си запазва правото да променя (премахва) всяка една обява, която е в разрез с правилата на сайта.

Екипът на „Топпазар” Ви благодари, че се запознахте с условията за ползване на сайта .